absorpcja


absorpcja
[абсорпцья]
f
абсорбція

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • absorpcja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} wchłanianie czegoś przez coś, np. gazu przez ciecz, promieniowania, fal elektromagnetycznych przez rozmaite ciała <łac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • absorpcja — ż I, DCMs. absorpcjacji zwykle blm 1. chem. «wchłanianie i równomierne rozpuszczanie gazu przez ciecz lub ciało stałe» 2. fiz. «pochłanianie energii fal elektromagnetycznych, fal akustycznych lub promieniowania korpuskularnego przez rozmaite… …   Słownik języka polskiego

  • absorpcyjny — przym. od absorpcja a) w zn. 1: ∆ Aparat absorpcyjny → absorber b) w zn. 2: ∆ Widmo absorpcyjne «widmo powstające podczas przechodzenia promieniowania elektromagnetycznego przez ośrodek absorbujący promieniowanie o określonej długości fali» …   Słownik języka polskiego

  • chemisorpcja — ż I, DCMs. chemisorpcjacji, blm chem. «adsorpcja lub absorpcja wywołane działaniem sił natury chemicznej» …   Słownik języka polskiego